Przetarg nieograniczony powyżej 193 000 Euro na dostawę materiałów szewnych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 21.12.2011r. Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.21.12.2011r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe. W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl . Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularz ofertowy, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIKI

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane do TED 2011-177449-F02-PL z 21-12-2011 (2011-12-21 08:37)
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU opublikowane w TED (2011-12-23 09:47)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2011-12-23 09:47)
 • FORMULARZ OFEROWY (2011-12-23 09:47)
 • Wzór umowy (2011-12-23 09:48)
 • Załączniki do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i art. 24 (2011-12-23 09:53)
 • Załącznik do SIWZ - druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2011-12-23 09:53)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2012-01-04 12:32)
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - SPROSTOWANIE wysł do TED 2012-006814-F14-PL z 13-01-2012 (2012-01-13 12:11)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (2012-01-13 12:12)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ - załącznik (2012-01-13 12:13)
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - SPROSTOWANIE opubl ikowane w TED 2012-S 11-015754 z 18-01-2012 (2012-01-18 11:57)
 • Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ (2012-01-19 10:51)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2012-03-19 13:27)
 • Zał 1 do ogłoszenia ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2012-03-19 13:29)
 • Zał 1A ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT po naniesieniu poprawek (2012-03-19 13:30)
 • Zał 2 do ogłoszenia - INFORMACJA O PUNKTACJI PRZYZNANEJ OFERTOM (2012-03-19 13:31)
 • Zawiadomienie o ponownej ocenie i wyborze najkorzyst ofercie w pak. 54 (2012-04-13 13:27)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wstepne 17.05.2012r. (2012-05-17 11:29)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 22.05.2012r. (2012-05-22 13:01)