Przetarg nieograniczony powyżej 193 000 Euro na dostawę produktów leczniczych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 16.12.2011r. Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.16.12.2011r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Różne produkty lecznicze. W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl . Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularz ofertowy, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Dz. U. UE. w dniu 16.12.2011 (2011-12-16 13:02)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 21.12.2011r. (2011-12-22 07:14)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - produkty lecznicze 2011 (2011-12-22 07:14)
 • Formularz ofertowy (2011-12-22 07:15)
 • Umowa produkty lecznicze (2011-12-22 07:15)
 • Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2011-12-22 07:15)
 • Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2011-12-22 07:15)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2012-01-11 11:55)
 • Sprostowanie do SIWZ (2012-01-13 14:05)
 • Sprostowanie 2 do siwz (2012-01-17 13:52)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2012-02-08 13:46)
 • Informacja z otwarcia ofert (2012-02-08 13:46)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2012-02-08 13:46)
 • Sprostowanie do ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2012-02-09 11:45)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (2012-02-28 12:21)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dz.U.E. w dniu 31.03.2012 (2012-04-02 06:52)