Przetarg nieograniczony powyżej 193.000 euro na dostawę stymulatorów serca wraz z wyposażeniem oraz kardiowerterów z elektrodami dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 10.11.2011r. Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.10.11.2011r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: STYMULATORY. W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl . Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularz ofertowy, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane do TED 2011-156439-F02-PL z 10-11-2011 (2011-11-15 12:30)
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU opublikowane w TED 356294_2011 z 15-11-2011 (2011-11-15 12:32)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2011-11-15 12:35)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 1 (2011-11-15 12:36)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 2 (2011-11-15 12:36)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 3 (2011-11-15 12:37)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 4 (2011-11-15 12:37)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 5 (2011-11-15 12:38)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 6 (2011-11-15 12:38)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 7 (2011-11-15 12:39)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 8 (2011-11-15 12:39)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 9 (2011-11-15 12:40)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 10 (2011-11-15 12:40)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 11 (2011-11-15 12:40)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 12 (2011-11-15 12:41)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 13 (2011-11-15 12:41)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 14 (2011-11-15 12:41)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 15 (2011-11-15 12:42)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 16 (2011-11-15 12:42)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 17 (2011-11-15 12:43)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 18 (2011-11-15 12:43)
 • Wzór umowy (2011-11-15 12:43)
 • Załączniki do SIWZ - oświadczenia z art . 22 i 24 (2011-11-15 12:44)
 • Załącznik do SIWZ - druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2011-11-15 12:44)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2011-12-02 13:35)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2012-01-04 11:25)
 • Załącznik nr 1 do ogłoszenia ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2012-01-04 11:25)
 • Załacznik nr 1 do ogłoszenia ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT po poprawkach (2012-01-04 11:27)
 • Załącznik nr 2 do ogłoszenia INFORMACJA O PUNKTACJI PRZYZNANEJ OFERTOM (2012-01-04 11:28)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2012-02-02 11:51)