Przetarg nieograniczony powyżej 193 000 Euro na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 07.11.2011r. Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.07.11.2011r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Usługi ubezpieczenia od ognia. W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl . Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularz ofertowy, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu ENOTICES 2011-154413-F02-PL wysłane w dniu 07.11.2011r. (2011-11-07 15:02)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 10.11.2011 352389_2011.pl_ts (2011-11-10 10:51)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2011-11-10 10:51)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (2011-11-10 10:52)
 • Formularz ofertowy (2011-11-10 10:52)
 • Załącznik nr 1 do oferty (2011-11-10 10:52)
 • Załącznik nr 2 do oferty (2011-11-10 10:52)
 • Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2011-11-10 10:52)
 • Oświadczenie z art 22 i art 24 (2011-11-10 10:52)
 • Załączniki - wykazy i oświadczenie (2011-11-10 10:53)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2011-12-07 07:22)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (2011-12-15 13:29)
 • Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu 2011-174559-F14-PL (2011-12-15 13:38)
 • Sprostowanie ogłoszenia opublikowane w TED w dniu 20.12.2011r. (2011-12-20 09:32)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2011-12-23 11:34)
 • Informacja z otwarcia ofert (2011-12-23 11:34)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2011-12-23 11:35)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w TED w dniu 06.01.2012r. (2012-01-16 09:31)