Przetarg nieograniczony powyżej 193 000 Euro na dostawę wraz z instalacją systemu neuronawigacji dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 04.10.2011r. Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.04.10.2011r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Urządzenia medyczne. W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl . Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularz ofertowy, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu ENOTICES przekazane w dniu 04.10.2011r. (2011-10-04 13:02)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w TED w dniu 07.10.2011r. (2011-10-07 09:48)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2011-10-07 09:48)
 • Formularz ofertowy (2011-10-07 09:48)
 • Wzór umowy (2011-10-07 09:48)
 • Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2011-10-07 09:48)
 • Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2011-10-07 09:49)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2011-11-07 08:00)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2011-11-15 10:45)
 • Informacja z otwarcia ofert (2011-11-15 10:45)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2011-11-15 10:46)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 26.11.2011r. (2011-11-28 07:24)