Przetarg nieograniczony powyzej 193.000 euro na dostawę rękawic medycznych jednorazowego użytku sterylnych i niesterylnych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 26. 08. 2011 r. Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.26.08.2011r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Rękawice chirurgiczne. W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl . Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularz ofertowy, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do TED (2011-08-26 12:42)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w TED (2011-08-30 09:47)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2011-08-30 09:48)
 • Formularze Ofertowe (2011-08-30 09:48)
 • Wzór Umowy (2011-08-30 09:49)
 • Załaczniki - oświadczenia z art 22 i 24 (2011-08-30 09:52)
 • Druk zastrzeżonych informacji zawartych w ofercie (2011-08-30 09:52)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2011-09-14 08:39)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - po zmianie (2011-09-14 08:40)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane do TED (2011-09-14 08:42)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w TED (2011-09-15 09:14)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (2011-09-23 09:27)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2011-11-03 13:02)
 • Informacje z otwarcia ofert (2011-11-03 13:03)
 • Informacje o punktacji przyznanej ofertą (2011-11-03 13:04)
 • Publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (2012-01-18 14:03)