Przetarg nieograniczony powyżej 193.000 euro na dostawę sprzetu do wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej (koronarografia i PTCA dla chorych stabilnych i OZW) dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 25. 08. 2011 r. Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.25.08.2011r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Wyroby do angiografii W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl . Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularz ofertowy, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do TED (2011-08-25 10:09)
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU opublikowane w TED (2011-08-30 11:05)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2011-08-30 11:05)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 1 (2011-08-30 11:07)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 2 (2011-08-30 11:08)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 3 (2011-08-30 11:08)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 4 (2011-08-30 11:09)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 5 (2011-08-30 11:09)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 6 (2011-08-30 11:10)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 7 (2011-08-30 11:10)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 8 (2011-08-30 11:11)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 9 (2011-08-30 11:11)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 10 (2011-08-30 11:12)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 11 (2011-08-30 11:12)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 12 (2011-08-30 11:13)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 13 (2011-08-30 11:13)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 14 (2011-08-30 11:14)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 15 (2011-08-30 11:14)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 16 (2011-08-30 11:15)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 17 (2011-08-30 11:15)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 18 (2011-08-30 11:15)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 19 (2011-08-30 11:16)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 20 (2011-08-30 11:16)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 21 (2011-08-30 11:17)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 22 (2011-08-30 11:18)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 23 (2011-08-30 11:18)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 24 (2011-08-30 11:19)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 25 (2011-08-30 11:19)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 26 (2011-08-30 11:20)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 27 (2011-08-30 11:20)
 • Wzór umowy (2011-08-30 11:21)
 • Załaczniki do SIWZ - oświadczenia z art. 22 i 24 (2011-08-30 11:21)
 • Załącznik do SIWZ - druk zastrzeżen ia informacji zawartych w ofercie (2011-08-30 11:22)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2011-09-16 11:23)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2011-12-06 10:16)