Przetarg nieograniczony powyżej 193 000 euro na ucyfrowienie pracowni RTG wraz z przebudową ciemni oraz adaptacją pomieszczenia do archiwizacji danych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 23. 08. 2011 r. Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.23.08.2011r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Rentgenowskie urządzenia przetwarzające. W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl . Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularz ofertowy, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do TED (2011-08-23 13:21)
  • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w TED (2011-08-29 07:21)
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2011-08-29 07:21)
  • Formularz Ofertowy (2011-08-29 07:21)
  • Wzór Umowy (2011-08-29 07:22)
  • Załącznik nr 2 - Specyfikacja ucyfrowienia - część medyczna (2011-08-29 07:23)
  • Załącznik nr 3 - Projekt przebud.ciemni RTG pod ucyfr. aparatów (2011-08-29 07:24)
  • Załącznik nr 4 - Projekt Adaptacja pom. D151 na potrzeby archiwiz danych (2011-08-29 07:24)
  • załącznik nr 5 - specyfikacja techniczna serwerów, sprzętu komputerowego oraz urządzeń sieciowych (2011-08-29 07:25)
  • załącznik nr 6 - specyfikacja techniczna oprogramowania wraz z opisem integracji z funkcjonującym w PDO systemem szpitalnym (2011-08-29 07:25)
  • Załącznik nr 9 i 10 - oswiadczenia z art 22 i 24 (2011-08-29 07:25)
  • Załącznik nr 11 - Druk zastrzeżonych informacji ofertowych (2011-08-29 07:26)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2011-09-23 09:28)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2011-10-12 13:45)
  • Załącznik do ogłoszenia (2011-10-12 13:45)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2012-01-18 14:01)
  • Publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (2012-01-18 14:04)