Przetarg nieograniczony powyżej 193.000 na dostawę środków dezynfekcyjnych do powierzchni małych i dużych, narzędzi, sprzętu medycznego, dezynfekcji maszynowej oraz środków do dezynfekcji skóry i błon śluzowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 12.08.2011r. Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.12.08.2011r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl . Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularz ofertowy, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do TED (2011-08-12 10:54)
 • Obowiązujące ogłoszenie o zamówieniu przekazane do TED w dniu 12. 08. 2011 r. (2011-08-12 11:00)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w TED (2011-08-17 10:02)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2011-08-17 10:06)
 • Formularz Ofertowy (2011-08-17 10:06)
 • Wzór Umowy (2011-08-17 10:06)
 • Załaczniki - oswiadczenia z art 22 i 24 (2011-08-17 10:07)
 • Druk zastrzeżonych informacji zawartych w ofercie (2011-08-17 10:07)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane do TED (2011-08-25 13:46)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2011-08-25 13:48)
 • Formularz Ofertowy po zmianach (2011-08-25 13:49)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianach (2011-08-25 13:50)
 • Wzór Umowy po zmianach (2011-08-25 13:50)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w TED (2011-08-30 09:44)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (2011-09-08 11:48)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2011-10-21 12:32)
 • Informacje z otwarcia ofert (2011-10-21 12:32)
 • Streszczenie oceny i porównanie złzonych ofert (2011-10-21 12:33)
 • Publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 019909_2012.pl_ts (2012-01-23 10:45)