PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 193.000 EUROna dostawę aparatury podtrzymującej funkcje życiowe na potrzeby Centrum Urazowego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu zadanie realizowane w ramach projektu pn. Centrum Urazowe przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu – adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym lądowiska dla śmigłowcówwspółfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko POIiŚ 12.1-15

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 193.000 EURO

na dostawę aparatury podtrzymującej funkcje życiowe na potrzeby Centrum Urazowego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu  

zadanie realizowane w ramach projektu pn. Centrum Urazowe przy

ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu – adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym lądowiska dla śmigłowców

współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko POIiŚ 12.1-15

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 03.08.2011r. o godzinie 09:46

Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.03.08.2011r.

 

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED http://ted.europa.eu pod nazwą:  PL-Poznań: Urządzenia medyczne

W dniu publikacji tego ogłoszenia,  Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl

Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

 


ZAŁĄCZNIKI

 • FORMULARZ PRZEKAZANIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ENOTICES_magdag-2011-108467-F02-PL (2011-08-03 11:22)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w TED (2011-08-08 08:01)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2011-08-08 08:02)
 • Formularz ofertowy PAKIET 1 (2011-08-08 08:02)
 • Formularz ofertowy PAKIET 2 (2011-08-08 08:03)
 • Formularz ofertowy PAKIET 3 (2011-08-08 08:03)
 • Formularz ofertowy PAKIET 4 (2011-08-08 08:04)
 • Formularz ofertowy PAKIET 5 (2011-08-08 08:04)
 • Wzor umowy (2011-08-08 08:04)
 • Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2011-08-08 08:05)
 • Wzór zastrzezenia tajemnicy przedsiebiorstwa (2011-08-08 08:06)
 • WYJASNIENIA Nr 1 DO Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia (2011-09-06 12:33)
 • 17. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2011-09-22 13:57)
 • Informacja dotycząca zbiorcze zestawienie ofert i cen (2011-09-22 13:57)
 • 15. Informacja dot.oceny i porównania ofert (2011-09-22 13:57)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA398767 (2012-03-02 09:16)