Dostawa endoprotez stawu biodrowego bezcementowych, cementowanych i bezcementoeych - rewizyjnych dla potrzen WSM im. J. Strusia w Poznaniu

Przetarg nieograniczony powyżej 193.000 euro na dostawę endoprotez stawu biodrowego  bezcementowych, cementowanych i bezcementowych-rewizyjnych- dla WSM im. J. Strusia w Poznaniu  ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 26.07.2011r. o godz 12:45

Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 26.07.2011r.

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu/ pod nazwą:  PL-Poznań: Protezy ortopedyczne w dniu publikacji tego  ogłoszenia , Zamawiający zamieści jego trść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/

Kolejne dokumenty przetargowe  : SIWZ, formularze wzór umowy i inne , zostana zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej


ZAŁĄCZNIKI

Ogłoszenie z dnia 26.07.2011r.
ZAŁĄCZNIKI

 • ogłoszenie wstępne 26.07.2011 (2011-07-26 12:50)
 • Ogłoszenie o zmówieniu 01.08.2011 (2011-08-01 07:49)
 • 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - ENDOPROTEZY (2011-08-01 07:49)
 • 2. formularz ofertowy endoprotezy (2011-08-01 07:49)
 • 3.WZOR_UMOWY endoprotezy (2011-08-01 07:49)
 • 4_zał druki zastrzeżone (2011-08-01 07:50)
 • 5. Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2011-08-01 07:50)
 • 6. Wyjaśnienia endoprotezy (2011-08-04 09:02)
 • 6. Wyjaśnienia endoprotezy nr 2 (2011-08-22 12:52)
 • 8. WYBÓR OFERT OGŁOSZENIE (2011-09-07 13:32)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówieniz 22.09.2011 (2011-09-22 10:04)