Przetarg nieograniczony powyżej 193.000 euro na dostawę sprzętu jednorazowego do krążenia pozaustrojowego (oxygenatory, kaniule, hemofiltry i cewniki) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 1.07.2011r. Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.1.07.2011r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Pozaustrojowe układy krążeniowe W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl . Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularz ofertowy, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do TED (2011-07-01 08:47)
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU opublikowane w TED (2011-07-05 13:21)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2011-07-05 13:21)
 • FORMULARZ OFERTOWY (2011-07-05 13:22)
 • Wzór umowy (2011-07-05 13:22)
 • Załaczniki do SIWZ - oświadczenia z art. 22 i 24 (2011-07-05 13:23)
 • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2011-07-05 13:24)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2011-07-15 11:25)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ - załącznik nr 1 (2011-07-15 11:26)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (2011-07-22 12:16)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ - załącznik nr 1 (2011-07-22 12:17)
 • Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ (2011-07-25 12:33)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2011-09-05 13:46)
 • Zał 1 do odłoszenia ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2011-09-05 13:47)
 • Zał 2 od ogłosznie INFORMACJA O PUNKTACJI PRZYZNANEJ OFERTOM (2011-09-05 13:48)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2011-10-27 12:07)