Przetarg nieograniczony powyżej 193 000 euro na dostawę zestawu do lithotrypsji pozaustrojowej dla potrzeb Pracowni ESWL Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 17.06.2011r. Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.17.06.2011r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Urządzenia medyczne. W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl . Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularz ofertowy, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do TED (2011-06-17 09:11)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w TED (2011-06-21 09:52)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2011-06-21 09:52)
 • Formularz ofertowy (2011-06-21 09:52)
 • Wzór umowy (2011-06-21 09:52)
 • Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2011-06-21 09:52)
 • Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2011-06-21 09:53)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2011-07-07 08:40)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (2011-07-12 13:36)
 • Sprostowanie do wyjaśnień nr 2 do SIWZ (2011-07-13 10:25)
 • Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ (2011-07-20 13:10)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2011-08-02 08:46)
 • Informacja z otwarcia ofert (2011-08-02 08:46)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2011-08-02 08:46)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- 257329-2011 - TED Tenders Electronic Daily (2011-08-16 06:43)