Przetarg nieograniczony powyżej 193 ooo euro na dostawę sprzętu do embolizacji tętniaków mózgu dla potrzeb Pracowni Angiografii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 15.06.2011r. Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.15.06.2011r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Wyroby do angiografii. W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl . Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularz ofertowy, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do TED (2011-06-15 08:35)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w TED (2011-06-16 14:08)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - sprzęt do embolizacji 2011 (2011-06-16 14:08)
 • Formularz ofertowy embolizacja 2011 (2011-06-16 14:09)
 • Wzór umowy sprzęt do embolizacji (2011-06-16 14:09)
 • Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2011-06-16 14:09)
 • Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2011-06-16 14:09)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2011-07-05 13:26)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2011-08-03 13:17)
 • Informacja z otwarcia ofert (2011-08-03 13:17)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2011-08-03 13:17)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w TED (2011-10-04 13:07)