Przetarg nieograniczony powyżej 193 000 euro na dostawę produktów leczniczych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 09.06.2011r. Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.09.06.2011r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Różne produkty lecznicze. W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl . Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularz ofertowy, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do TED (2011-06-09 17:46)
 • Ogłoszenie o zamówieniu ogłoszone w TED (2011-06-15 10:59)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2011-06-15 10:59)
 • Formularz ofertowy (2011-06-15 10:59)
 • Wzór umowy (2011-06-15 11:00)
 • Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2011-06-15 11:00)
 • Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2011-06-15 11:00)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2011-06-22 12:54)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (2011-06-30 12:36)
 • Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ (2011-07-05 13:28)
 • Wyjaśnienia nr 4 do SIWZ (2011-07-13 13:46)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2011-07-29 13:14)
 • Informacja z otwarcia ofert (2011-07-29 13:14)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2011-07-29 13:15)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ogłoszone w DZ. U. UE (2011-09-19 08:07)