Dostawa płynów infuzyjnych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu


Przetarg nieograniczony powyżej 193.000 euro na dostawę płynów infuzyjnych dla  potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 29.04.2011r. Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.29.04.2011r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Roztwory lecznicze. W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl . Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularz ofertowy, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej


 


ZAŁĄCZNIKI

  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane do TED (2011-04-30 12:32)
  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ogłoszone w TED (2011-05-04 10:34)
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2011-05-04 10:35)
  • DORMULARZ OFERTOWY (2011-05-04 10:35)
  • Wzór umowy (2011-05-04 10:40)
  • Druk zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2011-05-04 10:42)
  • Ogłosznie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2011-07-08 10:59)
  • Załącznik nr 1 do ogłoszenia ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2011-07-08 11:01)
  • Załącznik nr 2 do ogłoszenia STRESZCZENIE OCENY I POROWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT (2011-07-08 11:01)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2011-08-19 07:12)