Przetarg nieograniczony powyżej 193.000 euro na dostawę leków chemioterapeutycznych,stosowanych w programach terapeutycznych ,w hematologii dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 193.000 EURO

na dostawę leków chemioterapeutycznych stosowanych w programach terapeutycznych, w hematologii - dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 13.04.2011r.

Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.13.04.2011r.

 

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED http://ted.europa.eu pod nazwą:  PL-Poznań: Produkty farmaceutyczne

W dniu publikacji tego ogłoszenia,  Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl

Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej


ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu (2011-04-13 19:38)
 • Publikacja ogłoszenia - 121424_2011.pl_ts (2011-04-15 11:09)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2011-04-15 11:09)
 • FORMULARZ OFERTOWY (2011-04-15 11:10)
 • UMOWA (2011-04-15 11:10)
 • DRUK ZASTRZEŻONYCH (2011-04-15 11:11)
 • WYJASNIENIA Nr 1 DO SIWZ (2011-05-10 14:02)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2011-05-31 13:48)
 • Informacja o złożonych i otwartych ofert (2011-05-31 13:48)
 • Informacja dot.oceny i porównania ofert (2011-05-31 13:48)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ENOTICES_magdag-2011-103459-F03-PL (2011-07-25 14:10)