Przetarg nieograniczony powyżej 193.000 euro na dostawę sprzętu do wykonywania zabiegów w Pracowni Angiografii

Przetarg nieograniczony powyżej 193.000 euro na dostawę sprzętu do wykonywabia zabiegów w Pracowni Angiografii - dla WSM im. J. Strusia w Poznaniu  ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 01.04.2011r. o godz 10:28

Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 01.04.2011r.

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu/ pod nazwą:  PL-Poznań: Dostawa sprzętu do wykonywania zabiegów w Pracowni Angiografii

w dniu publikacji tego  ogłoszenia , Zamawiający zamieści jego trść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/

Kolejne dokumenty przetargowe  : SIWZ, formularze wzór umowy i inne , zostana zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejZAŁĄCZNIKI

  • ogłoszenie wstepne 01.04.2011 (2011-04-01 10:41)
  • Ogłoszenie załacznik 06.04.2011 (2011-04-06 09:53)
  • 1. SPECYFIKACJA Angiografia (2011-04-06 09:53)
  • 2. fORMULARZ OFERTOWY angiografia (2011-04-06 09:53)
  • 3. umowa angiografia (2011-04-06 09:54)
  • 4_zał druki zastrzeżone (2011-04-06 09:54)
  • 5. wyj nr 1 angiografia (2011-04-29 13:38)
  • 6. fORMULARZ OFERTOWY angiografia -2 (2011-04-29 13:38)
  • 16. WYBÓR OFERT OGŁOSZENIE (2011-07-08 07:48)
  • Ogłoszenie om udzieleniu zamówienia (2011-08-03 10:41)