Przetarg nieograniczony na dostawę leków stosowanych w programach terapeutycznych:1/ Leczenia przewlekłego WZW typu B w oporności na lamiwudynę oraz 2/ Leczenia przewlekłego WZW typu B i C dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 193.000 EURO

na dostawę leków stosowanych w programach terapeutycznych:

1/  Leczenia  przewlekłego WZW typu B w oporności na

    lamiwudynę

oraz

2/  Leczenia przewlekłego WZW typu B i C

 

dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu  

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 17.03.2011r. o godzinie 14:04

Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.17.03.2011r.

 

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED http://ted.europa.eu pod nazwą:  PL-Poznań: Produkty farmaceutyczne

W dniu publikacji tego ogłoszenia,  Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl

Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIKI

  • 8. ENOTICES_magdag-2011-039335-F02-PL FORMULARZ PRZEKAZANIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU (2011-03-17 14:22)
  • 091022 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2011-03-22 14:03)
  • 4. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2011-03-22 14:04)
  • 5. FORMULARZ OFERTOWY (2011-03-22 14:04)
  • 6. UMOWA (2011-03-22 14:04)
  • 7. zał druk zastrz inf of (2011-03-22 14:04)
  • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2011-04-27 16:11)
  • 12. INFORMACJA zestawienie ofert otwarcie (2011-04-27 16:11)
  • 14. Streszczenie oceny i porównania ofert (2011-04-27 16:11)
  • OGŁOSZENIE O O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 215233 (2011-07-12 07:51)