Przetarg nieograniczony powyżej 193.000 euro na dostawę produktów leczniczych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im J. Strusia w Poznaniu

Przetarg nieograniczony powyżej 193.000 euro na dostawę produktów leczniczych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 193.000 EURO Na dostawę produktów leczniczych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 22.02.2011r. o godzinie 12:34 Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 22.02.2011r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą:PL-Poznań: Różne produkty lecznicze. W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI


ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz zgłoszenia ogłoszenia ENOTICES_zozsm-2011-026766-F02-PL (2011-02-22 12:42)
 • Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu nadane w dniu 22.02.2011r. (2011-02-22 13:47)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 26.02.2011r. (2011-02-28 07:22)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2011-02-28 07:22)
 • Formularz ofertowy (2011-02-28 07:22)
 • Wzór umowy (2011-02-28 07:22)
 • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2011-02-28 07:23)
 • Wyjaśnienia nr 1 (2011-03-09 12:44)
 • Wyjaśnienia nr 2 (2011-03-14 11:04)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2011-04-18 13:52)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (2011-04-18 13:52)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2011-04-18 13:52)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2011-06-01 11:34)