Dostawa obłożeń i odziezy sterylnej do zabiegów operacyjnych

 

Przetarg nieograniczony powyżej 193.000 euro na dostawę obłożeń i odziezy sterylnej do zabiegów operacyjnych - dla WSM im. J. Strusia w Poznaniu  ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 01.02.2011r. o godz 11:17

Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 01.02.2011r.

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą:  PL-Poznań: Zestawy opatrunkowe

w dniu publikacji tego  ogłoszenia , Zamawiający zamieści jego trść również na stronie internetowej www.szpital-strusia.poznan.pl

Kolejne dokumenty przetargowe  : SIWZ, formularze wzór umowy i inne , zostana zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie wstępne 01.02.2011 (2011-02-01 11:37)
 • 1. SPECYFIKACJA - obłożenia (2011-02-07 08:00)
 • 2. fORMULARZ OFERTOWY (2011-02-07 08:00)
 • 3. umowa (2011-02-07 08:01)
 • 4_zał druki zastrzeżone (2011-02-07 08:01)
 • ogłoszenie o zamówieniu 07.02.2010 (2011-02-07 08:01)
 • 7. wyjaśnienie do SIWZ nr 1 obłożenia (2011-03-04 13:28)
 • 8. fORMULARZ OFERTOWY 2 (2011-03-04 13:29)
 • 13. WYBÓR OFERT OGŁOSZENIE (2011-04-29 13:43)
 • SPROSTOWANIE (2011-05-05 09:28)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 03.06.2011 (2011-06-03 12:24)