Przetarg nieograniczony powyżej 193.000 euro na dostawę sprzętu do operacji zastawek serca dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 193.000 EURO Na dostawę sprzętu do operacji zastawek serca dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 14.01.2011r. o godzinie 10:05 Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 14.01.2011r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą:PL-Poznań: Urządzenia medyczne W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • FORMULARZ PRZEKAZANIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU do TED 2011-006176-F02-PL z 14-01-2011 (2011-01-14 10:48)
 • Publikacja ogłoszenia o zamówieniu (2011-01-18 10:38)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2011-01-18 10:38)
 • Wzór umowy (2011-01-18 10:40)
 • Formularz ofertowy - Pakiet 1 (2011-01-18 10:41)
 • Formularz ofertowy - Pakiet 2 (2011-01-18 10:42)
 • Formularz ofertowy - Pakiet 3 (2011-01-18 10:43)
 • Formularz ofertowy - Pakiet 4 (2011-01-18 10:43)
 • Formularz ofertowy - Pakiet 5 (2011-01-18 10:44)
 • Formularz ofertowy - Pakiet 6 (2011-01-18 10:45)
 • Formularz ofertowy - Pakiet 7 (2011-01-18 10:45)
 • Formularz ofertowy- Pakiet 8 (2011-01-18 10:49)
 • Formularz ofertowy - Pakiet 9 (2011-01-18 10:50)
 • Formularz ofertowy - Pakiet 10 (2011-01-18 10:51)
 • Formularz ofertowy - Pakiet 11 (2011-01-18 10:51)
 • Formularz ofertowy - Pakiet 12 (2011-01-18 10:51)
 • Formularz ofertowy - Pakiet 13 (2011-01-18 10:52)
 • Formularz ofertowy - Pakiet 14 (2011-01-18 10:52)
 • Formularz ofertowy - Pakiet 15 (2011-01-18 10:53)
 • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2011-01-18 10:53)
 • Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ (2011-01-26 09:53)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (2011-02-08 14:11)
 • Ogłoszenie o wyborze nakorzystniejszej oferty (2011-03-15 13:04)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2011-05-09 11:34)