Przetarg nieograniczony powyżej 193.000 euro na dostawę leków stosowanych w programach terapeutycznych leczenia RZS,MIZS i ZZSK dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu przy ul.Szkolnej 8/12 w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 193.000 EURO

na dostawę leków stosowanych w programach terapeutycznych leczenia RZS,MIZS i ZZSK - dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu przy ul.Szkolnej 8/12 w Poznaniu

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 10.01.2011r. o godzinie 12:10

Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.10.01.2011r.

 

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED http://ted.europa.eu pod nazwą:  PL-Poznań: Produkty farmaceutyczne

W dniu publikacji tego ogłoszenia,  Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl

Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIKI

  • FORMULARZ PRZEKAZANIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ENOTICES_magdag-2011-003193-F02-PL (2011-01-10 12:30)
  • PUBLIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU (2011-01-12 12:03)
  • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2011-01-12 12:03)
  • FORMULARZ OFERTOWY (2011-01-12 12:03)
  • WZÓR UMOWY (2011-01-12 12:04)
  • zał druk zastrz inf of (2011-01-12 12:04)
  • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2011-02-24 14:26)
  • Infornmacja dot. Zbiorczego zestawieniea ofert złożonych w postepowaniu (2011-02-24 14:26)
  • Informacja dotycząca oceny i porównania ofert w poszczególnych pakietach (2011-02-24 14:27)
  • TED 010101_2011.pl_ts OGŁOSZENIOE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2011-03-11 11:01)