Przetarg nieograniczony na dostawę implantów do stabilizacji kręgosłupa oraz wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 193.000 EURO                                                                       na dostawę implantów do stabilizacji kręgosłupa oraz wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa  Strusia w Poznaniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 23.12.2010r. o godz. 12:55.                                                                                                                                        Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 23.12.2010r.

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Implanty chirurgiczne

W dniu publikacji tego ogłoszenia, zamawiający zamieści jej treść również na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl                                                                                                                      Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularz ofertowy, wzór umowy i inne, zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu (2010-12-23 13:07)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 29.12.2010 (2010-12-29 10:22)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2010-12-29 10:23)
 • Formularz ofertowy 10 (2010-12-29 10:23)
 • Projekt umowy (2010-12-29 10:23)
 • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2010-12-29 10:23)
 • Wyjaśnienia nr 1 (2011-01-04 13:55)
 • Wyjaśnienia nr 2 (2011-01-18 11:39)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2011-03-04 12:29)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (2011-03-04 12:30)
 • Streszczenie oceny ofert łączna punktacja uzyskana w poszczególnych pakietach (2011-03-04 12:31)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2011-04-06 09:54)