Zamówienie z wolnej ręki na obsługę serwisową tomografu komputerowego Somatom Sensation 64 Cardiac + Wizard + MM Worplace n/s 8003 + MM Worplace n/s 8016 stanowiącego wyposażenie Pracowni Tomografii Komputerowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Zamówienie z wolnej ręki na obsługę serwisową tomografu komputerowego Somatom Sensation 64 Cardiac + Wizard + MM Worplace n/s 8003 + MM Worplace n/s 8016 stanowiącego wyposażenie Pracowni Tomografii Komputerowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 23.11.2010r. o godz. 13:34.                                                                                                                                        Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 23.11.2010r.                  

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu rentgenowskiego

W dniu publikacji tego ogłoszenia, zamawiający zamieści jej treść również na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl                                                                                                                    


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu (2010-11-23 13:44)
  • Ogłoszenie o zamówieniu - ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26.11.2010r. (2010-11-29 08:51)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2010-12-16 12:53)