Przetarg nieograniczony na dostawę środków kontrastowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 193.000 EURO                                                                       na dostawę środków kontrastowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa  Strusia w Poznaniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 5.11.2010r. o godz. 8:16.                                                                                                                                        Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 5.11.2010r.

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Odczynniki i środki kontrastowe.                                                                           W dniu publikacji tego ogłoszenia, zamawiający zamieści jej treść również na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl                                                                                                                      Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne, zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


ZAŁĄCZNIKI

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane do TED 2010-146846-F02-PL dn 5-11-2010 (2010-11-05 08:47)
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU opubllikowane w TED 2010-S 217-332799 dnia 9-11-2010 (2010-11-09 10:52)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2010-11-09 10:52)
 • FORMULARZ OFERTOWY (2010-11-09 10:53)
 • Wzór umowy (2010-11-09 10:53)
 • Druk zastrzeżen ia informacji zawartych w ofercie (2010-11-09 10:54)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2010-11-22 13:48)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2010-12-29 11:43)
 • ZP 12 Zbiorcze zestawienie ofert (2010-12-29 11:43)
 • ZP 21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (2010-12-29 11:46)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2011-03-15 10:19)