Przetarg niograniczony powyżej 193.000 EURO na dostawę opatrunków dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 193.000 EURO

na dostawę opatrunków dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 28.09.2010r. o godzinie 13:23

Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.28.09.2010r.

 

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED http://ted.europa.eu pod nazwą:  PL-Poznań: Opatrunki

W dniu publikacji tego ogłoszenia,  Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl

Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej


ZAŁĄCZNIKI

 • formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_magdag-2010-127936-F02-PL (2010-09-28 13:32)
 • Publikacja ogłoszenia o zamówieniu TED 290397 (2010-09-30 13:04)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2010-09-30 13:04)
 • Formularz ofertowy (2010-09-30 13:05)
 • Wzór umowy (2010-09-30 13:06)
 • Druk zastrzezenia informacji zawartych w ofercie (2010-09-30 13:06)
 • Sprostowanie nr 1 do SIWZ (2010-10-01 10:30)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2010-10-14 11:59)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (2010-11-02 13:25)
 • Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2010-12-20 13:20)
 • ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert (2010-12-20 13:20)
 • ZP-21 streszczenie i porównanie ofert (2010-12-20 13:21)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia TED 019218_2011.pl_ts (2011-01-20 12:43)