Przetarg nieograniczony powyżej 193.000 euro na dostawę leków z lekospisu szpitalnego (produktów leczniczych) dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu przy ul.Szkolnej 8/12

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 193.000 EURO

na dostawę leków z lekospisu szpitalnego – produktów leczniczych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu przy ul.Szkolnej 8/12 w Poznaniu

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 27.09.2010r. o godzinie 12:58

Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.27.09.2010r.

 

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED http://ted.europa.eu pod nazwą:  PL-Poznań: Różne produkty lecznicze

W dniu publikacji tego ogłoszenia,  Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl

Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej


ZAŁĄCZNIKI

 • FORMULARZ PRZEKAZANIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ENOTICES_magdag-2010-127250-F02-PL (2010-09-27 13:12)
 • PUBLIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU TED 288818 (2010-09-29 11:54)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2010-09-29 11:54)
 • FORMULARZ OFERTOWY (2010-09-29 11:55)
 • WZÓR UMOWY (2010-09-29 11:55)
 • zał druk zastrz inf of (2010-09-29 11:55)
 • 11. FORMULARZ PRZEKAZANIA OGŁOSZENIA O ZMIANIE OGŁOSZENIA ENOTICES_magdag-2010-137063-F14-PL (2010-10-15 13:22)
 • WYJASNIENIA Nr 1 DO SIWZ (2010-10-15 13:22)
 • FORMULARZ OFERTOWY PO ZMIANACH (2010-10-15 13:22)
 • PUBLIKACJA OGŁOSZENIA O ZMIANIE OGŁOSZENIA 310244 (2010-10-21 07:09)
 • WYJASNIENIA Nr 2 DO SIWZ (2010-10-29 13:32)
 • WYJASNIENIA Nr 3 DO SIWZ- doprecyzownie odpowiedzi udzielonej w Wyjasnieniach nr 2 (2010-11-03 13:59)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2010-12-17 13:21)
 • 14. ZP_12 poprawiony 17.12. Zbiorcze zestawienie ofert złożonych do postepowania (2010-12-17 13:22)
 • ZP_21 Streszczenie oceny i porównania ofert (2010-12-17 13:22)
 • SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2010-12-20 12:04)