Przetarg nieograniczony powyżej 193.000 euro na dostawę wyposażenia sal chorych dla potrzeb Oddziałów Kardiochirurgii, Kardiologii i Hemodynamiki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 193.000 EURO na dostawę wyposażenia sal chorych dla potrzeb Oddziałów Kardiologii, Kardiochirurgii i Hemodynamiki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 18.08.2010r. Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.18.08.2010r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Meble medyczne W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu-2010-109016-F02-PL (2010-08-18 10:26)
 • Pulikacja ogłoszenia o zamówieniu 248532_2010.pl_ts (2010-08-20 11:56)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2010-08-20 11:56)
 • Formularz Ofertowy - Pakiet I (2010-08-20 11:56)
 • Formularz Ofertowy - Pakiet II (2010-08-20 11:57)
 • Wzór Umowy (2010-08-20 11:57)
 • Druk zastrzeżonych informacji zawartych w ofercie (2010-08-20 11:57)
 • ANULOWANIE DOKUMENTÓW poz. 3-7 !!! (2010-08-20 12:20)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2010-08-20 12:27)
 • Formularz Ofertowy - Pakiet I (2010-08-20 12:27)
 • Formularz Ofertowy - Pakiet II (2010-08-20 12:27)
 • Wzór Umowy (2010-08-20 12:29)
 • Druk zastrzeżonych informacji zawartych w ofercie (2010-08-20 12:30)
 • Wyjaśnienia do SIWZ nr 1 (2010-09-06 14:15)
 • Zmiana do SIWZ nr 1 (2010-09-07 12:22)
 • Formularz Ofertowy - Pakiet II - po zmianie (2010-09-07 12:23)
 • Formularz przekazania ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 2010-117795-F14-PL (2010-09-07 12:32)
 • Publikacja ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 268068_2010.pl_ts (2010-09-10 11:52)
 • Wyjaśnienia do SIWZ nr 2 (2010-09-16 12:08)
 • Zmiana do SIWZ nr 2 (2010-09-27 09:19)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2010-10-15 13:47)
 • ZP 12 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2010-10-15 13:47)
 • ZP 21 STRESZCZENIE OCENY I POROWNANIA ZLOZONYCH OFERT (2010-10-15 13:47)
 • publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 339325_2010.pl_ts (2010-11-16 10:29)