Dostawa stołów operacyjnych wraz z wyposażeniem dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

Przetarg nieograniczony na dostawę stołów operacyjnych wraz z wyposażeniem dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.

Ogłoszenie o zamówieniu na przetarg nieograniczony powyżej 193.000 euro na dostawę stołów operacyjnych wraz z wyposażeniem dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu zostało przekazane przez Zamawiającego do TED w dniu 12.08.2010 r. o godz. 13:47.

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą:  PL-Poznań: Stoły operacyjne

W dniu publikacji ogłoszenia Zamawiajacy zamieści jego treść na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl. Kolejne dokumenty: SIWZ, formularz ofertowy, wzór umowy zostaną opublikowane jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (2010-08-12 13:59)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2010-08-17 11:53)
 • Formularz ofertowy (2010-08-17 11:53)
 • Wzór umowy (2010-08-17 11:54)
 • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2010-08-17 11:54)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (2010-08-17 11:54)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2010-09-10 13:00)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2010-10-04 13:31)
 • ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert (2010-10-04 13:33)
 • ZP-21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (2010-10-04 13:35)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane do TED (2010-11-09 18:12)