Dostawa urządzeń i sprzętu do sterylizacji dla potrzeb Centralnej Sterylizatornii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu do sterylizacji dla potrzeb Centralnej Sterylizatornii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu na przetarg nieograniczony powyżej 193.000 euro na dostawę urządzeń i sprzętu do sterylizacji dla potrzeb Centralnej Sterylizatornii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu zostało przekazane przez Zamawiajacego do TED w dniu 06.08.2010r. o godz. 14:06

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciagu najblizszych 5 dni w bazie TED - http://ted.europa.eu pod nazwą

PL-Poznań: Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

W dniu publikacji  ogłoszenia, Zamawiający zamieści jego treść na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl. Kolejne dokumenty : SIWZ , formularz ofertowy, wzór umowy  zostana opublikowane jako załaczniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Urzędu Oficialnych Publikacji Wspólnot Europejskich (2010-08-06 14:21)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (2010-08-11 09:54)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2010-08-11 09:55)
 • Formularz ofertowy - Pakiet 1 (2010-08-11 09:57)
 • Formularz ofertowy - Pakiet 2 (2010-08-11 09:57)
 • Formularz ofertowy - Pakiet 3 (2010-08-11 09:58)
 • Formularz ofertowy - Pakiet 4 (2010-08-11 09:58)
 • Formularz ofertowy - Pakiet 5 (2010-08-11 09:59)
 • Formularz ofertowy - Pakiet 6 (2010-08-11 10:00)
 • Formularz ofertowy - Pakiet 7 (2010-08-11 10:01)
 • Wzór umowy (2010-08-11 10:01)
 • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2010-08-11 10:01)
 • Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ (2010-09-01 13:40)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2010-09-27 13:54)
 • ZP 12 Zbiorcze zestawienie ofert (2010-09-27 13:54)
 • ZP-21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (2010-09-27 13:55)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (2010-10-18 12:16)