Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury medycznej - echokardiografów dla potrzeb Oddziałów Kardiochirurgii i Kardiologii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 193.000 EURO

na dostawę aparatury medycznej – echokardiografów dla potrzeb Oddziałów Kardiochirurgii i Kardiologii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 06.08.2010r. o godzinie 13:20

Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.06.08.2010r.

 

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED http://ted.europa.eu pod nazwą:  PL-Poznań: Echokardiografy

W dniu publikacji tego ogłoszenia,  Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl

Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIKI

 • FORMULARZ PRZEKAZANIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ENOTICES_magdag-2010-104268-F02-PL (2010-08-06 13:37)
 • Publikacja ogłoszenia o zamówieniu (2010-08-11 10:11)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWENIA (2010-08-11 10:12)
 • Formularz ofertowy - Pakiet 1 (2010-08-11 10:12)
 • Formularz ofertowy - Pakiet 2 (2010-08-11 10:12)
 • Formularz ofertowy - Pakiet 3 (2010-08-11 10:12)
 • Formularz ofertowy- Pakiet 4 (2010-08-11 10:13)
 • WZOR UMOWY (2010-08-11 10:13)
 • druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2010-08-11 10:15)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2010-09-22 13:11)
 • ZP_12 zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 17.09.2010 (2010-09-22 13:12)
 • ZP-21Streszczenie oceny i porównania ofert (2010-09-22 13:12)
 • Formularz przekazania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia ENOTICES_magdag-2010-128244-F03-PL (2010-09-29 08:13)