Przetarg nieograniczony na dostawe aparatury wspomagającej podtrzymywanie funkcji życiowych dla potrzeb Oddziałów Kardiochirurgii,Kardiologii i Hemodynamiki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 193.000 EURO

na dostawę aparatury wspomagającej podtrzymywanie funkcji życiowych dla potrzeb Oddziałów Kardiochirurgii, Kardiologii i Hemodynamiki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.

J. Strusia w Poznaniu

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 06.08.2010r. o godzinie 12:20

Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.06.08.2010r.

 

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED http://ted.europa.eu pod nazwą:  PL-Poznań: Urządzenia medyczne

W dniu publikacji tego ogłoszenia,  Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl

Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

 


ZAŁĄCZNIKI

 • FORMULARZ PRZEKAZANIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU -ENOTICES_magdag-2010-104145-F02-PL (2010-08-06 12:26)
 • Publikacja ogłoszenia o zamówieniu (2010-08-11 10:20)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWENIA (2010-08-11 10:20)
 • Formularz_ofertowy PAKIET 1 (2010-08-11 10:20)
 • Formularz_ofertowy PAKIET 2 (2010-08-11 10:20)
 • Formularz_ofertowy PAKIET 3 (2010-08-11 10:20)
 • Formularz_ofertowy PAKIET 4 (2010-08-11 10:21)
 • WZOR UMOWY (2010-08-11 10:21)
 • druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2010-08-11 10:22)
 • WYJASNIENIA - ZMIANA SIWZ (2010-09-07 13:33)
 • ZMIENIONA TREŚĆ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWENIA (2010-09-07 13:34)
 • Formularz_ofertowy_PAKIET_2 NOWY (2010-09-07 13:34)
 • _Formularz_ofertowy_PAKIET_2 A NOWY (2010-09-07 13:34)
 • ZMIENIONY TREŚĆ WZORU UMOWY (2010-09-07 13:34)
 • 17. FORMULARZ PRZEKAZANIA OGŁOSZENIA O ZMIANIE OGŁOSZENIA (2010-09-07 13:42)
 • SPROSTOWANIE WYJAŚNIEŃ DO SIWZ (2010-09-08 13:23)
 • Formularz_ofertowy_PAKIET_2 A Po SPROSTOWANIU (2010-09-08 13:24)
 • 268059 PUBLIKACJA OGŁOSZENIA O ZMIANIE OGŁOSZENIA (2010-09-13 07:45)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2010-10-18 13:11)
 • ZP_12 zbiorcze zestawienie ofert złożonych do przetargu (2010-10-18 13:11)
 • ZP-21 streszczenie oceny i porównania ofert (2010-10-18 13:12)
 • FORMULARZ PRZEKAZANIA OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ENOTICES_magdag-2010-141667-F03-PL (2010-10-26 08:25)