Dostawa materiałow szewnych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Przetarg nieograniczony powyżej 193.000 euro na dostawę materiałow szewnych dla potrzeb  Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu . Postępowanie prowadzone jest w procedurze powyżej 193.000 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przekazane zostało do TED w dniu 08.07.2010r. i zostanie zamieszczone w formacie PDF jako załącznik do niniejszej informacji. Kolejne dokumenty przetargowe: specyfikacja istotnych warunków zamówienia, formularz ofertowy, wzór umowy i inne zostaną zamieszczone jako załączniki, po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w TED
ZAŁĄCZNIKI

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU TED przekazane do publikacji w dniu 8-07-2010 (2010-07-08 09:35)
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU opublikowane w TED dnia 13-07-2010 (2010-07-13 10:00)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2010-07-13 10:00)
 • FORMULARZ OFERTOWY (2010-07-13 10:02)
 • Wzór umowy (2010-07-13 10:03)
 • druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2010-07-13 10:05)
 • Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ (2010-07-19 15:37)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (2010-07-27 12:26)
 • Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ (2010-07-30 13:32)
 • Ogłoszenie o wyborze nakorzystniejszej oferty (2010-10-15 12:43)
 • ZP 12 Zbiorcze zestawienie ofert (2010-10-15 12:44)
 • ZP 21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (2010-10-15 12:44)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2010-11-25 12:54)