Przetarg nieograniczony powyżej 193 000 euro na dostawę produktów leczniczych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3

Przetarg nieograniczony powyżej 193.000 euro na dostawę produktów leczniczych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3 Postępowanie prowadzone jest w procedurze powyżej 193.000 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przekazane zostało do TED w dniu 07.07.2010r. i zostanie zamieszczone w formacie PDF jako załącznik do niniejszej informacji. Kolejne dokumenty przetargowe: specyfikacja istotnych warunków zamówienia, formularz ofertowy, wzór umowy i inne zostaną zamieszczone jako załączniki, po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w TED
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w dniu 07.07.2010r. (2010-07-07 17:12)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane w dniu 10.07.2010r. (2010-07-12 07:22)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2010-07-12 07:22)
 • Formularz ofertowy (2010-07-12 07:22)
 • Umowa produkty lecznicze (2010-07-12 07:23)
 • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2010-07-12 07:23)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2010-07-29 08:27)
 • Wyjaśnienia nr 2 (2010-08-09 14:04)
 • Sprostowanie do wyjaśnień (2010-08-09 14:04)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2010-08-20 16:53)
 • ZP -12 Zbiorcze zestawienie ofert (2010-08-20 16:53)
 • ZP-21 (2010-08-20 16:54)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2010-11-19 11:44)