Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 a ustawy Prawo zamówień publicznych na obsługę serwisową aparatów Axiom Artis FC o numerach seryjnych 10203 i 10440 oraz Axiom Sensis o numerze seryjnym 2545 stanowiącychy wyposażenie Wielospecjalistycznego Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia (2010-06-15 12:40)