Przetarg nieograniczony powyżej 193.000 euro na dostawę aparatury diagnostycznej dla potrzeb Oddziałów Kardiochirurgii, Kardiologii i Hemodynamiki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY pow.193.000 euro na dostawę aparatury diagnostycznej dla potrzeb Oddziałów Kardiochirurgii, Kardiologii i Hemodynamiki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 14.06.2010r. o godzinie 12:17. Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.14.06.2010r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Urządzenia diagnostyczne W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do TED (2010-06-14 12:36)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - publikacja (2010-06-16 12:11)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2010-06-16 12:11)
 • Formularz Ofertowy - Pakiet I (2010-06-16 12:12)
 • Formularz Ofertowy - Pakiet II (2010-06-16 12:12)
 • Formularz Ofertowy - Pakiet III (2010-06-16 12:12)
 • Formularz Ofertowy - Pakiet IV (2010-06-16 12:13)
 • Formularz Ofertowy - Pakiet V (2010-06-16 12:13)
 • Wzór Umowy (2010-06-16 12:14)
 • Druk zastrzeżonych informacji zawartych w ofercie (2010-06-16 12:14)
 • wyjaśnienia do SIWZ nr 1 (2010-07-19 14:08)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2010-08-27 11:35)
 • ZP 12 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2010-08-27 11:35)
 • ZP 21 STRESZCZENIE OCENY I POROWNANIA ZLOZONYCH OFERT (2010-08-27 11:35)
 • publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 320435_2010.pl_ts (2010-11-16 10:41)