Dostawa płynów infuzyjnych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

Przetarg nieograniczony powyżej 193.000 euro na dostawę płynów infuzyjnych dla  potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 20.05.2010r. Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.20.05.2010r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Roztwory lecznicze. W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl . Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularz ofertowy, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej


ZAŁĄCZNIKI

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane do TED (2010-05-20 10:47)
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU opublikowane w TED (2010-05-24 07:14)
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU opublikowane w TED (2010-05-24 07:21)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2010-05-24 07:21)
 • FORMULARZ OFERTOWY (2010-05-24 07:22)
 • Wzór umowy (2010-05-24 07:22)
 • Wzor zastrzezenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2010-05-24 07:23)
 • SPROSTOWANIE nr 1 (2010-05-31 13:08)
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SPROSTOWANIE przekazane do TED (2010-05-31 13:09)
 • Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ (2010-06-14 12:20)
 • Ogłoszenie o wyborze nakorzystniejszej oferty (2010-07-13 12:39)
 • ZP 12 Zbiorcze zestawienie ofert (2010-07-13 12:40)
 • ZP 21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (2010-07-13 12:40)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2010-07-28 09:39)