Dostawa sprzętu do wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej (koronarografia i PTCA dla chorych stabilnych i OZW) dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa w Poznaniu

Przetarg nieograniczony powyżej 193.000 euro na dostawę sprzętu do wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej (koronarografia i PTCA dla chorych stabilnych i OZW) dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa w Poznaniu


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 17.05.2010r. Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.17.05.2010r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Wyroby do angiografii. W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl . Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej


ZAŁĄCZNIKI

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane do TED (2010-05-17 08:12)
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU opublikowane w TED 2010 (2010-05-21 10:24)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2010-05-21 10:24)
 • FORMULARZ OFERTOWY NR 1 (2010-05-21 10:25)
 • FORMULARZ OFERTOWY NR 2 (2010-05-21 10:26)
 • FORMULARZ OFERTOWY NR 3 (2010-05-21 10:26)
 • FORMULARZ OFERTOWY NR 4 (2010-05-21 10:27)
 • FORMULARZ OFERTOWY NR 5 (2010-05-21 10:27)
 • FORMULARZ OFERTOWY NR 6 (2010-05-21 10:27)
 • FORMULARZ OFERTOWY NR 7 (2010-05-21 10:28)
 • FORMULARZ OFERTOWY NR 8 (2010-05-21 10:28)
 • FORMULARZ OFERTOWY NR 9 (2010-05-21 10:29)
 • FORMULARZ OFERTOWY NR 10 (2010-05-21 10:29)
 • FORMULARZ OFERTOWY NR 11 (2010-05-21 10:30)
 • FORMULARZ OFERTOWY NR 12 (2010-05-21 10:30)
 • FORMULARZ OFERTOWY NR 13 (2010-05-21 10:31)
 • FORMULARZ OFERTOWY NR 14 (2010-05-21 10:31)
 • FORMULARZ OFERTOWY NR 15 (2010-05-21 10:32)
 • FORMULARZ OFERTOWY NR 16 (2010-05-21 10:32)
 • FORMULARZ OFERTOWY NR 17 (2010-05-21 10:33)
 • FORMULARZ OFERTOWY NR 18 (2010-05-21 10:33)
 • FORMULARZ OFERTOWY NR 19 (2010-05-21 10:33)
 • FORMULARZ OFERTOWY NR 20 (2010-05-21 10:34)
 • FORMULARZ OFERTOWY NR 21 (2010-05-21 10:34)
 • FORMULARZ OFERTOWY NR 22 (2010-05-21 10:35)
 • FORMULARZ OFERTOWY NR 23 (2010-05-21 10:36)
 • FORMULARZ OFERTOWY NR 24 (2010-05-21 10:37)
 • FORMULARZ OFERTOWY NR 25 (2010-05-21 10:37)
 • FORMULARZ OFERTOWY NR 26 (2010-05-21 10:38)
 • Wzór umowy (2010-05-21 10:39)
 • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2010-05-21 10:39)
 • Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ (2010-06-02 09:04)
 • Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ (2010-06-07 12:20)
 • Ogłoszenie owyborze nakorzystniejszej oferty (2010-07-19 15:41)
 • ZP 12 Zbiorcze zestawienie ofert (2010-07-19 15:41)
 • ZP 21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (2010-07-19 15:42)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2010-08-03 09:49)