Przetarg nieograniczony powyżej 193.000 euro na dostawę środków dezynfekcyjnych do powierzchni i dezynfekcji maszynowej oraz środków do dezynfekcji skóry i błon śluzowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Przetarg nieograniczony powyżej 193.000 euro na dostawę środków dezynfekcyjnych do powierzchni i dezynfekcji maszynowej oraz środków do dezynfekcji skóry i błon śluzowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 10.05.2010r. Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.10.05.2010r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne. W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do TED (2010-05-10 11:32)
 • Ogłoszenie o zamówieniu- publikacja 139234_2010.pl_ts.pdf (2010-05-14 10:02)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2010-05-14 10:03)
 • Formularz ofertowy (2010-05-14 10:03)
 • Wzór umowy (2010-05-14 10:04)
 • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2010-05-14 10:04)
 • Wyjaśnienia do SIWZ nr 1 (2010-06-01 13:42)
 • Wyjaśnienia do SIWZ nr 2 (2010-06-14 07:32)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2010-08-02 11:16)
 • ZP 12 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2010-08-02 11:16)
 • ZP 21 STRESZCZENIE OCENY I POROWNANIA ZLOZONYCH OFERT (2010-08-02 11:16)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane do TED (2010-09-24 14:08)