Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 193.000 euro na dostawę systemów monitorowania czynności zyciowych pacjentów dla Oddziałów Kardiochirurgii i Kardiologii

Postępowanie prowadzone jest w procedurze powyżej 193.000 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane zostało do TED w dniu 7.05.2010r.  i zostanie zamieszczone jako załącznik do niniejszej informacji niezwłocznie po jego opublikowaniu.

Kolejne dokumenty przetargowe: specyfikacja istotnych warunków zamówienia. formularz ofertowy, wzór umowy i inne zostaną zamieszczone jako  kolejne załączniki, po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w TED.


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu 136475_2010 pl_ts (zamieszczone w TED format PDF) (2010-05-11 13:26)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2010-05-11 13:27)
 • Formularz ofertowy (2010-05-11 13:27)
 • Wzór umowy (2010-05-11 13:28)
 • Wzór zatrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2010-05-11 13:28)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ z dnia 2.6.2010 (2010-06-02 16:32)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane (2010-06-10 14:16)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (2010-07-01 10:24)
 • ZP - 12 (2010-07-01 10:24)
 • ZP - 21 (2010-07-01 10:25)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2010-07-22 10:54)