Przetarg nieograniczony pow.193.000 euro na dostawę aparatury wspomagającej podtrzymywanie funkcji życiowych dla potrzeb Oddziałów Kardiochirurgii, Kardiologii i Hemodynamiki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 193.000 EURO

na dostawę aparatury wspomagającej podtrzymywanie funkcji życiowych dla potrzeb Oddziałów Kardiochirurgii, Kardiologii i Hemodynamiki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 07.05.2010r. o godzinie 10:09.

Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.07.05.2010r.

 

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED http://ted.europa.eu pod nazwą:  PL-Poznań: Urządzenia medyczne

W dniu publikacji tego ogłoszenia,  Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl

Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej


ZAŁĄCZNIKI

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZEKAZANE DO TED ENOTICES_magdag-2010-057782-F02-PL (2010-05-07 10:39)
 • 4. 136452_2010.pl_ts.pdf OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PUBLIKACJA (2010-05-11 09:40)
 • 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWENIA (2010-05-11 09:40)
 • 6. Formularz_ofertowy PAKIET 1 (2010-05-11 09:40)
 • 7. Formularz_ofertowy PAKIET 2 (2010-05-11 09:40)
 • 8. Formularz_ofertowy PAKIET 3 (2010-05-11 09:40)
 • 9. Formularz_ofertowy PAKIET 4 (2010-05-11 09:40)
 • 10. Formularz_ofertowy PAKIET 5 (2010-05-11 09:41)
 • 11. Formularz_ofertowy PAKIET 6 (2010-05-11 09:41)
 • 12. WZOR UMOWY (2010-05-11 09:41)
 • Druk zastrzezenia informacji zawartych w ofercie (2010-05-11 09:41)
 • WYJAŚNIENIA DO SIWZ (2010-06-01 12:44)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2010-07-01 14:04)
 • ZP_12 zbiorcze zestawienie ofert złożonych do postepowania (2010-07-01 14:04)
 • ZP-21 streszczenie oceny i porównania ofert złożonych w postępowaniu (2010-07-01 14:05)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2010-07-19 07:41)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENI\U ZAMÓWIENIA (2010-07-19 07:43)