Dostawa stymulatorów serca wraz z wyposażeniem oraz kardiowerterów z elektrodami dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń

Postępowanie prowadzone jest w procedurze powyżej 193.000 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane zostało do TED w dniu 6.05.2010r.  i zostanie zamieszczone jako załącznik do niniejszej informacji niezwłocznie po jego opublikowaniu.

Kolejne dokumenty przetargowe: specyfikacja istotnych warunków zamówienia. formularz ofertowy, wzór umowy i inne zostaną zamieszczone jako  kolejne załączniki, po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w TED.


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED (2010-05-10 11:32)
 • Ogłoszenie o zamówieniu sprostowanie przekazano do TED (2010-05-10 11:36)
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU zamieszczone w TED (2010-05-11 11:28)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2010-05-11 11:30)
 • FORMULARZ OFERTOWY NR 1 (2010-05-11 11:30)
 • FORMULARZ OFERTOWY NR 2 (2010-05-11 11:31)
 • FORMULARZ OFERTOWY NR 3 (2010-05-11 11:31)
 • FORMULARZ OFERTOWY NR 4 (2010-05-11 11:32)
 • FORMULARZ OFERTOWY NR 5 (2010-05-11 11:32)
 • FORMULARZ OFERTOWY NR 6 (2010-05-11 11:33)
 • FORMULARZ OFERTOWY NR 7 (2010-05-11 11:33)
 • FORMULARZ OFERTOWY NR 8 (2010-05-11 11:34)
 • FORMULARZ OFERTOWY NR 9 (2010-05-11 11:35)
 • FORMULARZ OFERTOWY NR 10 (2010-05-11 11:35)
 • FORMULARZ OFERTOWY NR 11 (2010-05-11 11:36)
 • FORMULARZ OFERTOWY NR 12 (2010-05-11 11:36)
 • FORMULARZ OFERTOWY NR 13 (2010-05-11 11:37)
 • FORMULARZ OFERTOWY NR 14 (2010-05-11 11:37)
 • Wzór umowy (2010-05-11 11:38)
 • Druk zastrzeżen ia informacji zawartych w ofercie (2010-05-11 11:38)
 • Ogłoszenie o wyborze nakorzystniejszej oferty (2010-06-29 11:53)
 • ZP 12 Zbiorcze zestawienie ofert (2010-06-29 11:53)
 • ZP 21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (2010-06-29 11:53)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2010-07-19 15:34)