Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 193 tys. euro na dostawę aparatów do krążenia pozaustrojowego dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii

Postępowanie prowadzone jest w procedurze powyżej 193.000 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane zostało do TED w dniu 5.05.2010r.  i zostanie zamieszczone jako załącznik do niniejszej informacji niezwłocznie po jego opublikowaniu.

Kolejne dokumenty przetargowe: specyfikacja istotnych warunków zamówienia. formularz ofertowy, wzór umowy i inne zostaną zamieszczone jako  kolejne załączniki, po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w TED.


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do publikacji 5.05.2010r. (format PDF) (2010-05-06 10:05)
 • Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w TED (format PDF) (2010-05-07 11:49)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2010-05-07 11:50)
 • Formularz ofertowy (2010-05-07 11:50)
 • Wzór umowy (2010-05-07 11:51)
 • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2010-05-07 11:51)
 • Wyjasnienia nr 1 do SIWZ z dnia 1.6.2010 (2010-06-01 16:56)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ 2.6.2010 (2010-06-02 15:03)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane (2010-06-10 13:59)
 • Ogłoszenie o wyborze ofert (2010-07-01 10:27)
 • ZP - 12 (2010-07-01 10:28)
 • ZP - 21 (2010-07-01 10:29)
 • ZP - 12 pprawiony (2010-07-01 11:01)
 • ZP - 12 zbiorcze zestawienie ofert - poprawiony (2010-07-01 12:25)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2010-07-22 10:55)