Przetarg nieograniczony powyżej 193.000 euro na dostawę wyrobów medycznych do embolizacji dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SPZOZ

Pozstępowanie prowadzone jest w procedurze powyżej 193.000 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przekazane zostało do TED w dniu 28.04.2010r. i zostanie zamieszczone w formacie PDF jako załącznik do niniejszej informacji.

Kolejne dokumenty przetargowe: specyfikacja istotnych warunków zamówienia. formularz ofertowy, wzór umowy i inne zostaną zamieszczone jako załączniki, po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w TED


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu (2010-04-28 13:13)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane 01.05.2010r. (2010-05-04 06:51)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2010-05-04 06:51)
 • Formularz ofertowy (2010-05-04 06:52)
 • Wzór umowy (2010-05-04 06:52)
 • Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2010-05-04 06:52)
 • Sprostowanie do SIWZ (2010-05-24 12:46)
 • Wyjaśnienia nr 1 (2010-05-24 12:46)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2010-06-28 11:59)
 • ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert (2010-06-28 12:00)
 • ZP-21 - streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (2010-06-28 12:00)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2010-07-13 09:42)