Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury i sprzętu medycznego do diagnostyki, terapii oraz wyposażenia Szpitala

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 193.000 euro na dostawę aparatury i sprzętu medycznego do diagnostyki, terapii oraz wyposażenia Szpitala Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.04.2010 r. (treść przekazanego ogłoszenia zamieszczono jako załącznik poniżej).
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu (2010-04-22 15:31)
 • Wzór umowy (2010-04-22 15:32)
 • PAKIET NR 1_aparat_do_defibrylacji (2010-04-22 15:33)
 • PAKIET NR 2_kardiomonitor_wielofunkcyjny (2010-04-22 15:33)
 • PAKIET NR 3_kardiostymulator (2010-04-22 15:33)
 • PAKIET NR 4_komplet_narzedzi_mikrochirurgicznych (2010-04-22 15:35)
 • PAKIET NR 5_komplet_narzedzi_mikrochir do fakoes1 (2010-04-22 15:35)
 • PAKIET NR 6_komplet_narzedzi_mikrochi fakoem 2 (2010-04-22 15:35)
 • PAKIET NR 7_wozek_modulowy (2010-04-22 15:37)
 • PAKIET NR 8_pompy_strzykawkowe (2010-04-22 15:37)
 • PAKIET NR 9_pompy_objetosciowe (2010-04-22 15:38)
 • PAKIET NR 10_stol_diagnostyczno_zabiegowy (2010-04-22 15:38)
 • PAKIET NR 11_UGUL (2010-04-22 15:38)
 • PAKIET NR 12_stol_do_wyciagow_pulsacyjnych (2010-04-22 15:38)
 • PAKIET NR 13_inhalatory (2010-04-22 15:39)
 • PAKIET NR 14_worek_typu_ambu (2010-04-22 15:39)
 • PAKIET NR 15_elektroniczne_sumatory (2010-04-22 15:39)
 • PAKIET NR 16_aparat_do_diatermii (2010-04-22 15:39)
 • Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2010-04-22 15:40)
 • SIWZ_220410 (2010-04-23 09:30)
 • Przedłużenie terminu składania ofert (2010-04-23 12:01)
 • przesuniecie_terminu_280410 (2010-04-28 14:18)
 • ogloszenie_o_zmianie_zamowienia (2010-04-28 14:19)
 • zmiana_tresci_SIWZ_nr_1 (2010-04-29 14:31)
 • PAKIET NR 11_UGUL_ZMIENIONY (2010-04-29 14:32)
 • PAKIET NR 12_stol_do_wyciagow_pulsacyjnych_ZMIENIONY (2010-04-29 14:32)
 • Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ nr 2 (2010-05-04 14:00)
 • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (2010-05-28 14:32)
 • ZP 12 (2010-05-28 14:32)
 • ZP-21_pakiet_1 (2010-05-28 14:32)
 • ZP-21_pakiet_2 (2010-05-28 14:33)
 • ZP-21_pakiet_4 (2010-05-28 14:33)
 • ZP-21_pakiet_6 (2010-05-28 14:33)
 • ZP-21_pakiet_8 (2010-05-28 14:34)
 • ZP-21_pakiet_9 (2010-05-28 14:34)
 • ZP-21_pakiet_10 (2010-05-28 14:34)
 • ZP-21_pakiet_11 (2010-05-28 14:34)
 • ZP-21_pakiet_12 (2010-05-28 14:35)
 • ZP-21_pakiet_16 (2010-05-28 14:35)
 • ogloszenie o udzieleniu zamówienia (2010-07-02 12:54)