Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu endoskopowego dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

Przetarg nieograniczony powyżej 193.000 euro na dostawę sprzętu endoskopowego dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala przy ul.Szwajcarskiej 3 w Poznaniu. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 21.04.2010 r. (treść przekazanego ogłoszenia - zamieszczono jako załącznik poniżej).
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (2010-04-21 18:32)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (2010-04-26 10:51)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2010-04-26 10:51)
 • Formularz ofertowy (2010-04-26 10:52)
 • Wzór umowy (2010-04-26 10:52)
 • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2010-04-26 10:53)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2010-05-19 13:43)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2010-06-16 14:21)
 • ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert (2010-06-16 14:21)
 • ZP-21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (2010-06-16 14:22)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2010-07-12 11:08)