Dostawa sprzętu jednorazowego do krążenia pozaustrojowego (oxygenatory, kaniule, dreny i cewniki) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SP ZOZ w Poznaniu

Przetarg nieograniczony powyżej 193.000 euro na dostawę  sprzętu jednorazowego do krążenia pozaustrojowego (oxygenatory, kaniule, dreny i cewniki) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii  Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SP ZOZ w Poznaniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Uni Europejskiej w dniu 14.04.2010 r.

(treść przekazanego ogłoszenia - zamieszczono jako załącznik poniżej).

 

 

 


ZAŁĄCZNIKI

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane do Dziennika Urzędowego UE (2010-04-14 09:42)
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2010-04-19 08:17)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2010-04-19 08:22)
 • FORMULARZ OFERTOWY (2010-04-19 08:23)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ do pakietu 3 (2010-04-19 08:23)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ do pakietu 14 (2010-04-19 08:24)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ do pakietu 15 (2010-04-19 08:24)
 • Wzór umowy (2010-04-19 08:24)
 • Druk zastrzeżen ia informacji zawartych w ofercie (2010-04-19 08:26)
 • Wyjaśnienie nr 1 (2010-04-28 14:07)
 • Wyjaśnienie nr 1 - SCHEMAT (2010-04-28 14:11)
 • Wyjaśnienie nr 2 (2010-05-07 14:02)
 • Wyjaśnienie nr 2 - SCHEMAT do pytania 1 pak 3 str 1 (2010-05-07 14:03)
 • Wyjaśnienie nr 2 - SCHEMAT do pytania 1 pak 3 str 2 (2010-05-07 14:04)
 • Wyjaśnienie nr 2 - SCHEMAT do pytania 1 pak 3 str 3 (2010-05-07 14:04)
 • Wyjaśnienie nr 2 - SCHEMAT do pytania 5 pak 14 (2010-05-07 14:05)
 • Wyjaśnienie nr 2 - SCHEMAT do pytania 8 pak 15 (2010-05-07 14:06)
 • Wyjaśnienie nr 2 - SCHEMAT do pytania 10 pak 15 (2010-05-07 14:07)
 • Ogłoszenie o wyborze nakorzystniejszej ofery (2010-06-17 16:31)
 • ZP 12 Zbiorcze zestawienie ofert (2010-06-17 16:31)
 • ZP 21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (2010-06-17 16:32)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2010-07-28 10:18)