Przetag nieograniczony na dostawę cyfrowego angiografu rentgenowskiego łącznie z wyposażeniem dodatkowym, do diagnostyki oraz wykonywania zabiegów PTCA dla Potrzeb Pracowni Badqań Serca i Naczyń

Pozstępowanie prowadzone jest w procedurze powyżej 193.000 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przekazane zostało do TED w dniu 9.04.2010r. i zostanie zamieszczone w formacie PDF jako załącznik do niniejszej informacji.

Kolejne dokumenty przetargowe: specyfikacja istotnych warunków zamówienia. formularz oferty cernowej, wzór umowy i inne zostaną zamieszczone jako załączniki, po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w TED


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu (2010-04-09 22:03)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane 14.04.2010 (2010-04-14 10:30)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2010-04-14 10:30)
 • Formularz ofertowy (2010-04-14 10:30)
 • Wzór umowy (2010-04-14 10:31)
 • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2010-04-14 10:31)
 • Wyjasnienia nr 1 do SIWZ z dnia 10.05.2010 (2010-05-10 10:54)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (2010-05-20 14:06)
 • Druk ZP-12 (2010-05-20 14:06)
 • Druk ZP-21 (2010-05-20 14:08)
 • Ogłoszenie o udzoeleniu zamówienia (2010-06-13 14:54)