Dostawa i wdrożenie oprogramowania dla Szpitala

Postępowanie prowadzone jest w procedurze o wartości szacunkowej powyżej 193.000 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przekazane zostało do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 11.03.2010r. i zostało zamieszczone w formacie PDF jako załącznik do niniejszej informacji.

Kolejne dokumenty przetargowe: specyfikacja istotnych warunków zamówienia. formularz oferty cenowej, wzór umowy i inne zostaną zamieszczone jako załączniki, po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa i wdrożenie oprogramowania dla Szpitala (2010-03-11 23:43)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2010-03-17 15:49)
 • 01_Formularz_ofertowy (2010-03-17 15:50)
 • 02_0_wzor_umowy (2010-03-17 15:50)
 • 02_1_specyfikacja_techniczna_oprogramowania (2010-03-17 15:50)
 • 02_2a_specyfikacja techniczna serwerowni (2010-03-17 15:50)
 • 02_2b_rysunek_serwerownia (2010-03-17 15:50)
 • 02_3_specyfikacja_techniczna_sprzętu_komputerowego (2010-03-17 15:51)
 • 02_4_licencje i osoby do szkolenia (2010-03-17 15:51)
 • 03_wzor_zastrzezenia_tajemnicy_przedsiebiorstwa (2010-03-17 15:52)
 • wyjaśnienia do SIWZ nr 1 (2010-03-25 13:13)
 • Wyjaśnienia i zmiany SIWZ (2) (2010-04-12 14:10)
 • Wyjaśnienia do SIWZ nr 3 (2010-04-15 12:44)
 • Zmiana treści SIWZ (2010-04-16 12:48)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2010-05-11 11:07)
 • ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert (2010-05-11 11:07)
 • ZP-21 streszczenie i porównanie ofert (2010-05-11 11:07)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf (2010-07-23 09:50)